ДФЗ изплати над 1,4 млрд. лева в помощ на българското земеделие за първите шест месеца на годината

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати за първите шест месеца на 2022 година над 1,4 млрд. лв. (1 413 758 272 лв.) в помощ на земеделските производители. Изплатените средства са в направления – „Директни плащания“ „Държавни помощи“, „Селскостопански пазарни механизми“, Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и Програма … Продължение

Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2022

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че от днес (6 юли 2022 г.) започват кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2022.В кръстосаните проверки се включват всички заявления на земеделски стопани с декларирани площи. Ще бъдат проверени 1 176 209 земеделски парцела с … Продължение

Картофопроизводителите получиха 1,25 млн. лева за борба с телените червеи

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 1,25 млн. лв. (1 258 283 лв.) на 275 картофопроизводители по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.Помощта е предназначена за малки и средни … Продължение

Публикувана е справката за заявените кадастрални имоти за 2022 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) е обновен регистъра „Справка за заявени Кадастрални имоти (КИ) “ за 2022 г. ДФЗ обработи информацията и публикува справката месец по-рано от крайния срок, който е 30 юли 2022 г.За собствениците на земеделски земи, които се интересуват кой ползва имотите им, е важно … Продължение

Започна приемът по подмярка 6.1 за млади земеделски производители

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева, като около 50 хил. лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Чрез подмярката се цели да бъдат подпомогнати проекти на … Продължение

Уъркшоп „Цели и приоритети за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за периода 2021-2027 г.

На 14.12.2021 г. в с. Невестино се проведе Уъркшоп за представяне и дискутиране на резултатите от проведено анкетно проучване и дефиниране на цели и приоритети за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за периода 2021-2027 г.В събитието се включиха 30 представители на заинтересованите страни от територията на МИГ Невестино – Кюстендил, както … Продължение

Анкетно проучване за идентифициране на мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия на миг Невестино – Кюстендил в периода 2021-2027 г.

В периода 15 октомври – 15 ноември 2021 г. на територията на МИГ Невестино – Кюстендил бе проведено анкетно онлайн проучване за идентифициране на мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия в периода 2021-2027 г. Целева група на проучването бяха активни жители и представители на заинтересованите страни, живеещи на територията на МИГ Невестино … Продължение

Анкетно проучване

Уважаеми дами и господа от територията на община Невестино и община Кюстендил, Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил” провежда анкетно проучване сред представители на заинтересованите страни на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за идентифициране и дефиниране на конкретни мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия в периода 2021-2027 г. Въз основа … Продължение

МИГ Невестино – Кюстендил проведе поредица от събития за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност

В периода 20-22 август 2021 г. в с. Невестино, община Невестино бяха организирани поредица от инициативи за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност сред населението на територията на МИГ Невестино – Кюстендил. В 3 поредни дни в Културно-информационния център в с. Невестино бяха организирани 3 тематични кръгли маси по трите приоритетни направления на Стратегията … Продължение

МИГ Невестино – Кюстендил организира поредица от събития за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност

В периода 20-22 август 2021 г. в с. Невестино, община Невестино ще бъдат организирани поредица от инициативи за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност сред населението на територията на МИГ Невестино – Кюстендил. В 3 поредни дни от 10:00 до 16:00 ч. в Културно-информационния център в с. Невестино ще бъдат организирани 3 тематични кръгли … Продължение