Календар на земеделския производител – м. май

В ОВОЩНАТА ГРАДИНА Агротехнически мероприятия: В овощните градини се извършва почвообработка за поддържане на редовите ивици и междуредията чисти от плевели. Насажденията където са засети култури за зелено торене се заорават. Растителнозащитни мероприятия: При ябълката и крушата по време на цъфтежа се пръска срещу струпясване, брашнеста мана и кафяво гниене. Използва се един от следните … Продължение

Календар на земеделелския производител – м. април

ОВОЩАРСТВОПриключва резитбата на по късно развиващите се овощни видове. Започва интензивна растителна защита. В зависимост от развитието на овощните видове и вредителите по тях се провеждат предцъфтежни, цъфтежни и следцъфтежни третирания. Първите вегетационни третирания при овощните видове имат изкореняващ заразата характер. Целта е да не се позволи масово развитие болестите и неприятелите. Започват обработките на … Продължение

МИГ „Невестино – Кюстендил“ привлече още четири общини

На 25 март 2024 г. в залата на Културно-информационния център в с. Невестино се проведе Общо събрание на Местна инициативна група „Невестино – Кюстендил“, на което към сдружението бяха приети общините: Трекляно, Бобошево, Рила и Кочериново.Гости на събитието бяха инж. Огнян Атанасов – кмет на община Кюстендил, Стефан Тачев – кмет на община Бобошево, Радко … Продължение

Индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси и мобилни общински офиси на НССЗ за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.

Целта на изнесените приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за … Продължение

Календар на земеделелския производител – м. март

Растениевъдство ЗЪРНЕНО – ЖИТНИ И ПОЛСКИ КУЛТУРИПлощите, засети с пшеница и ечемик до средата на месец януари бяха в добро състояние. Растенията са поникнали дружно, посевите са равномерни. Всички задължителни агротехнически мероприятия са извършени и малкото дъждове през есента повлияха благоприятно на есенниците. В момента растенията са в покой. Голяма част от тях са покрити … Продължение

ПОКАНА

ДоВсички членове наМИГ Невестино – Кюстендил П О К А Н А УС на МИГ Невестино – Кюстендил свиква Общо събраниена Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил“Дата и час на провеждане: 25.03.2024 г. от 18:00 часаМясто на провеждане:Залата на Културно – информационния център, находящ се в с. Невестино, област Кюстендил, ул. „Владимир Поптомов“ № … Продължение

Календар на земеделския производител за месец февруари

РАСТЕНИЕВЪДСТВО I. АГРОХИМИЯ И ТОРЕНЕ За определяне на торовата норма е необходимо да се вземат почвени проби за извършване на агрохимичен анализ. На участък от 100-120 дка се вземат две средни проби (по 600 гр. едната ) съответно на дълбочина 0-30 см и 30-60 см. Азотни торове с най-голямо приложение са следните: Основни правила при … Продължение

Публикувани са електронни описи по образец за документите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови и зеленчукови насаждения

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронни описи по образец за документите, доказващи реализацията на произведената продукция и за документите за сертифицираните и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, изискуеми по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови и зеленчукови насаждения за Кампания 2023.Кандидатите по интервенциите Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове – … Продължение

От 27 ноември започва прием през СЕУ на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“

От 27 ноември 2023 г. се отваря допълнителен прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за кандидати, които имат двустранно подписан договор за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), но не са подали заявления за плащане в срок. Приемът се основава на изменение и допълнение на Наредба № 8 … Продължение

От днес МЗм стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

От днес 06.02.23 г., Министерството на земеделието стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия … Продължение