МИГ „Невестино – Кюстендил“ привлече още четири общини

На 25 март 2024 г. в залата на Културно-информационния център в с. Невестино се проведе Общо събрание на Местна инициативна група „Невестино – Кюстендил“, на което към сдружението бяха приети общините: Трекляно, Бобошево, Рила и Кочериново.Гости на събитието бяха инж. Огнян Атанасов – кмет на община Кюстендил, Стефан Тачев – кмет на община Бобошево, Радко … Продължение

Индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси и мобилни общински офиси на НССЗ за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.

Целта на изнесените приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за … Продължение

Календар на земеделелския производител – м. март

Растениевъдство ЗЪРНЕНО – ЖИТНИ И ПОЛСКИ КУЛТУРИПлощите, засети с пшеница и ечемик до средата на месец януари бяха в добро състояние. Растенията са поникнали дружно, посевите са равномерни. Всички задължителни агротехнически мероприятия са извършени и малкото дъждове през есента повлияха благоприятно на есенниците. В момента растенията са в покой. Голяма част от тях са покрити … Продължение

ПОКАНА

ДоВсички членове наМИГ Невестино – Кюстендил П О К А Н А УС на МИГ Невестино – Кюстендил свиква Общо събраниена Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил“Дата и час на провеждане: 25.03.2024 г. от 18:00 часаМясто на провеждане:Залата на Културно – информационния център, находящ се в с. Невестино, област Кюстендил, ул. „Владимир Поптомов“ № … Продължение

Календар на земеделския производител за месец февруари

РАСТЕНИЕВЪДСТВО I. АГРОХИМИЯ И ТОРЕНЕ За определяне на торовата норма е необходимо да се вземат почвени проби за извършване на агрохимичен анализ. На участък от 100-120 дка се вземат две средни проби (по 600 гр. едната ) съответно на дълбочина 0-30 см и 30-60 см. Азотни торове с най-голямо приложение са следните: Основни правила при … Продължение

Публикувани са електронни описи по образец за документите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови и зеленчукови насаждения

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронни описи по образец за документите, доказващи реализацията на произведената продукция и за документите за сертифицираните и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, изискуеми по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови и зеленчукови насаждения за Кампания 2023.Кандидатите по интервенциите Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове – … Продължение

От 27 ноември започва прием през СЕУ на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“

От 27 ноември 2023 г. се отваря допълнителен прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за кандидати, които имат двустранно подписан договор за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), но не са подали заявления за плащане в срок. Приемът се основава на изменение и допълнение на Наредба № 8 … Продължение

От днес МЗм стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

От днес 06.02.23 г., Министерството на земеделието стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия … Продължение

МИГ НЕВЕСТИНО – КЮСТЕНДИЛ СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ

На 13 октомври 2022 г. на официална церемония в Министерство на земеделието министър Явор Гечев връчи договорите за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.Един от единайсетте договора е … Продължение

До 15 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Пчеларската програма за 2022 г.

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 15 август, включително.2 582 314 лева е изплатената до момента от Държавен фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2022 г. От 13 юни 2022 г., когато започна … Продължение