Календар на земеделския производител за месец февруари

РАСТЕНИЕВЪДСТВО I. АГРОХИМИЯ И ТОРЕНЕ За определяне на торовата норма е необходимо да се вземат почвени проби за извършване на агрохимичен анализ. На участък от 100-120 дка се вземат две средни проби (по 600 гр. едната ) съответно на дълбочина 0-30 см и 30-60 см. Азотни торове с най-голямо приложение са следните: Основни правила при … Продължение