Календар на земеделския производител – м. май

В ОВОЩНАТА ГРАДИНА


Агротехнически мероприятия: В овощните градини се извършва почвообработка за поддържане на редовите ивици и междуредията чисти от плевели. Насажденията където са засети култури за зелено торене се заорават. Растителнозащитни мероприятия: При ябълката и крушата по време на цъфтежа се пръска срещу струпясване, брашнеста мана и кафяво гниене. Използва се един от следните фунгициди: байкор 25 ВП – 0,075%, систан 12 Е – 0,06%, пероцин 75Б – 0,3%. След процъфтяване на ябълковите дървета се извършват следцъфтежните пръскания в интервал от 8-10 дни. През май се извършват 2-3 следцъфтежни пръскания които са насочени към струпясването, брашнестата мана, ябълковата плодова оса, листогризящите гъсеници, листоминиращите молци, акарите и листните въшки. Необходимо е и пръскане срещу ларвите на ябълковият плодов червей с един от следните инсектициди: агрия 1050 – 0,15%, агрия 1060 0,2%, дурсбан 4Е – 0,2%. Следцъфтежните пръскания при крушата се извършват в интервал от 10-12 дни и са насочени срещу струпясването, кафявото гниене, листните петна /бели и кафяви/, крушовите листни бълхи и листогризещи гъсеници, ябълковият крушовият и източния плодов червей. За опазването от болестите се използва един от следните фунгициди: байкор 25ВП – 0,075%, делан 75НП -0,1%, дитан М45-0,45%, рубиган 12ЕК -0,04%. Срещу плодовият червей при крушата се пръска със същите препарати както при ябълката. През май се провежда първото пръскане срещу най-опасния вредител по черешатачерешовата муха. Ранните сортове череши не се пръскат с инсектициди против черешова муха, защото не се нападат от нея.

ПРИ ЛОЗИТЕ
През месеца се извършват различни практики, имащи пряко отношение към количеството и качеството на бъдещата реколта. Лозята се поддържат чисти от плевели чрез плитки обработки без обръщане на повърхностния почвен слой. В междуредията на лозя, засадени на наклонени терени, се правят прекъснати канавки /бразди/ за предпазване от ерозия и събиране на отточните води. В началото на месеца се тори с азотни торове при приблизителна норма 8-10кг/дка активно вещество. Торовете се внасят непосредствено преди обработката. В новозасадените лозя се разрохква кората на купчинките, с цел полесно да покарат лозичките, като се внимава да не се оронват развитите пъпки и леторасли. През май важен момент е филизенето на лозите. При младите лозя се извършва на височина на летораслите 15-20см и е необходимо за тяхното формиране. При филизенето се премахват всички безплодни леторасли по старата част на лозата, с изключение на тези, които служат за нови плодни звена.

В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА
До 10-15 май приключва засаждането на пикираните разсади за ранно производство на домати. Засадените домати се преполиват след 5-7 дена за вкореняване на растенията и се поставят опорни конструкции. След прихващане се извършва първото, а до 10-15 дни и второто окопаване на доматите. С първото окопаване посевите се подхранват с амониева селитра 20-25 кг/дка и 10-15кг/дка двоен суперфосфат. При необходимост се култучат и привързват към опорната конструкция. Както при доматите, така и при пипера и патладжана в началото на месеца се приключва със засаждането на пикираните разсади. Засетите, но непоникнали посеви за безразсадно производство на пипер се поливат за осигуряване на поникването.

ГОВЕДОВЪДСТВО
През май животните се извеждат основно на зелена паша, като прехода от есенно–зимно хранене към пролетно-лятно е в ход. През този период тревите са богати на фитоестрогени, които могат да предизвикат аборт при животните в ранен стадий на бременността. За да не се променят качествените и количествени параметри на издоеното мляко при дойните крави, се препоръчва следната примерна дажба:
Пасищна трева начало на цъфтеж 20 кг
Люцерново сено 4 кг
Смлян царевичак 3 кг
Дава се по 0,5 кг. концентриран фураж за всеки килограм мляко над 5 кг. млечност. През месец май се извършва основно техническо обслужване на системите за доене (доилни зали, инсталации с централен млекопровод и централен вакуумпровод) – изхабените доилни чорапчета се заменят с нови, проверява се за сериозни течове, извършват се плановите ремонти по силовите и електрическите инсталации. Добре е след приключване на горните дейности да се проведат профилактични мероприятия срещу субклиничния мастит. През втората половина на месеца е удачно да се извърши почистване на торището във фермата, като се спазват законоустановените изисквания за управление и добрите земеделски практики при съхранение, транспорт и оползотворяване на оборски тор във фермите.

ОВЦЕВЪДСТВО
За овцевъдите месец май е свързан с особени грижи за животните в периода след отбиване и реализация на агнетата и прехода им към пасищно отглеждане. Отбиват се постепенно с отпадане на второто и третото бозаене, така че агнетата да се пускат при майките само веднъж през деня. След отбиване шилетата не бива да се пускат на сочна паша, защото може да се получат диарии и лесно да отслабнат. Шилетата се пускат на паша, след като сутринта им е заложена част от дневната дажба, съставена от концентриран фураж и малко сено. Така се ограничава възможността от прехранване със зелена трева. Преходът от оборно към пасищно хранене се осъществява за около 20-25 дни. През месец май се отстраняват причините, водещи до появата на мастит при овцете, а именно: 1. Избягва се доене във влажни и не проветрени помещения. 2. Следи се за травми по вимето в резултат от надраскване, протриване и др. 3. Извършва се почистване и дезинфекция на овчарниците. 4. При наличие на доилна система се води строга отчетност за правилното й измиване и подсушаване. 5. Болните овце се изолират, издояват се отделно и се третират с антибиотик.

ПЧЕЛАРСТВО
През месец май настъпва първата главна паша от еспарзета и бяла акация. Зацъфтяват и много други дървесни видове храсти и тревни видове: бук, летен дъб, клен, детелина, мак, кориандър и др. Пчеларят трябва да е постоянно в пчелина, за да доразшири гнездата с восъчни основи. Вземат се мерки срещу изпадане на пчелните семейства в роево състояние, като се поставя корпус или магазин, за да продължи развитието. Ако някое семейство е изпаднало в роево състояние пчеларят трябва да го прекрати, защото такива семейства силно изостават в развитието си. Преди настъпването на главната паша пчеларят трябва да направи преглед, за да се осведоми за силата и здравословното състояние на пчелните семейства. При многокорпусните кошери се поставя допълнителен корпус трети или четвърти, ако семейството е много силно. При подвижното пчеларство избраното място е необходимо да се почисти от висока трева и камъни. Мястото за подвижно пчеларство трябва да е отцедливо с източно изложение и по възможност да има храсти, под чиято рядка сянка се настаняват кошерите.

Kалендар на растениевъда
В ОВОЩНАТА ГРАДИНА

 1. Борба с неприятелите – І-во поколение на ябълков плодов червей, листогризещи гъсеници, акари, листни въшки, плодови оси.
 2. Пръскане срещу струпясване и брашнеста мана по ябълка през 12-13 дни.
 3. Следи се за извеждане на борба със сливовия плодов червей.
 4. Пръскане срещу късно кафяво гниене по костилковите.

В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА

 1. Разсаждане на домати за късно полско производство.
 2. БОРБАТА С ЛИСТНИТЕ ВЪШКИ и БЕЛОКРИЛКАТА в оранжериите и в зеленчуковите градини се извежда с регистрираните за това инсектициди, защото те са преносители на опасни вирусни болести.
 3. БОРБА с колорадския бръмбар.
 4. БОРБА с картофена мана, столбур, листни петна, кубинска и брашнеста мани.
 5. Поддържане на ОПТИМАЛЕН РЕЖИМ на температура и влага.
 6. Разсаждане на едногодишен лук.
 7. Борба с бактериозата при фасула за зелено.

НА ПОЛЕТО

 1. Правят се окопавания на царевица, слънчоглед и картофи.
 2. Основните мероприятия през месеца включват опазване на културите от болести и неприятели. При житните култури се правят обследвания за поява на брашнеста мана, листни и стъблени ръжди, септориоза, листни въшки, житни мухи, пиявици и най-вече житни дървеници. При достигане на праговете за икономическа вредност се извежда съответната химическа борба. Може да се извършва листно коригиращо подхранване, но само при наличие на достатъчно влага! В началото на месеца трябва да приключи засяването на царевицата и слънчогледа. При царевицата и слънчогледа основните мероприятия включват мерките за опазване от плевели в началния етап на развитие, които се изразяват в третиране с хербициди или двукратно окопаване и загърляне. С първото окопаване може да се извърши и азотно подхранване.
 3. През месеца се извършва и борбата с плевелите при картофи.
 4. Започва коситбата на тревните фуражни култури.