Календар на земеделелския производител – м. март

Растениевъдство

ЗЪРНЕНО – ЖИТНИ И ПОЛСКИ КУЛТУРИ
Площите, засети с пшеница и ечемик до средата на месец януари бяха в добро състояние. Растенията са поникнали дружно, посевите са равномерни. Всички задължителни агротехнически мероприятия са извършени и малкото дъждове през есента повлияха благоприятно на есенниците. В момента растенията са в покой. Голяма част от тях са покрити със снежна покривка. На места, където снегът не се е задържал вследствие на ветровете и последвалите необичайно ниски температури, достигнали трайно -20 до -25°С има опасност от измръзване на пшеничните и ечемични посеви.
Подготвят се азотните торове и тороразпръскващата техника за подхранване на есенниците. Ранното пролетно азотно торене се извършва преди възобновяване на вегетацията в периода края на Февруари и през месец март. Посевите се подхранват през дните, когато почвата е замръзнала. Преди започване на вегетацията житните растения са най-изтощени от зимния период, с изчерпани въглехидратни резерви и поради това имат нужда от лесноусвоима азотна храна. Ефективността на торенето зависи от редица условия – състояние на посева, климатичните условия, сортът и не на последно място запасеността на почвата с минерален азот.

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО
Ранно оранжерийно производство на домати
От началото на месец Февруари започна отглеждането на разсад Домати за ранно оранжерийно производство. 25-30 дни след сеитба растенията се пикират и след 25 дни се разсаждат на постоянно место. Добре закаленият и здрав разсад е предпоставка за максимален добив от растенията в последствие и при благоприятни условия за отглеждане, в края на май начало на юни в зависимост от това кога е извършена сеитбата, се получава и така желаната продукция. При отглеждане на разсад Домати да се подържа необходимата температура и влажност на въздуха и почвата. Водата която ще се използва за поливане да бъде с необходимата температура 20-25°С. С поливката могат да се внасят торове с необходимите макро и микро елементи, както и превантивно фунгициди срещу сечене на разсада:Лъжливо сечене – Превикур 607 СЛ 0,15-0,25% или Ривал 607 СЛ 0,15-0,25%; Истинско сечене – Топсин М 70 ВП 0,07-0,1%.
Да се следи за поява на оранжерийна белокрилка и листни въшки чрез поставяне на жълти лепливи плоскости. Задължително след разсаждане на растенията на постоянно место срещу попово прасе да се разхвърли готова примамка: Мезурол Шнекенкорн 4Г в доза 0,3 г/кв.м. или да се приготви примамка: На 1 кг. трици или ерма се прибавя 25 мл. Би 58; 1 с.л. захар; 1 с.л. олио и малко вода. Срещу голи охлюви може да се разхвърля дървена пепел.
Ранно оранжерийно производство на краставици
Краставиците са по-топлолюбиви растения. През целия период на отглеждане температурата не трябва да пада под 15°С. Семената се сеят в агроперлит при температура на въздуха 28-32°С и висока влажност 70-80%. Те поникват само за 3-5дни. Впоследствие растенията се пикират в кофички пълни с предварително приготвена торопочвена смес с необходимите хранителни елементи и се отглежда при температура на въздуха 24-27°С дневна, а нощна с до 2-3°С по-ниска. След 20 дни здравите и закалени растения се разсаждат на постоянно место. След 30-40 дни се получава продукция. Растенията не се нападат от почвения неприятел попово прасе.
Други зеленчуци – чесън
На площи със засят чесън от есента, при трайна температура на въздуха над 5°С, има възможност да се появи чеснова муха. Превантивно се пръска с инсектицид плюс прилепител /веро/.

ОВОЩАРСТВО
При благоприятни условия и положителна температура на въздуха да се извърши премахване и изгаряне на останали от миналата година мумифицирани плодове, в които има зимуващи форми на гъбни болести. Също така ако има сухи клони се изрязват до здрава тъкан, изнасят се от масива и се изгарят. Получените отрези се замазват с овощарска замазка, а при липса на такава – с блажна боя. Провежда се зимно пръскане срещу зимуващи форми на неприятели, гъбни и бактериални болести. Пръскането се провежда при сухо време, температури на въздуха над 0°С и безветрени дни. Приготвя се работен разтвор от: Бордолезов разтвор 1 % и Акарзин 3 %, с който дърветата се обливат.
След преминаване на зимните студове през целия месец Март начало на Април се извършва резитба за плододаване. Преди резитбата всяко дърво се оглежда внимателно и се преценява какво трябва да се направи. Извършва се просветляване на короната, като се отстраняват всички клонки, които растат успоредно или навътре и взаимно си пречат. На плододаващи, но с по-слаб растеж дървета, трябва да се извърши по-силно съкращение на плодните клонки. Обратно при по-силни дървета, съкращаването на плодните клонки е по-слабо. През третото десетдневие на март до средата на Април, в зависимост от различните овощни видове се извършва предцъвтежно пръскане с: фунгицид – Тирам 80 ВГ 0,3% плюс един от следните инсектициди – Нуреле Д 0,05%; Децис 2,5 ЕК 0,03%; Вазтак нов 100 ЕК 0,02% и др. Впоследствие стъблата на дърветата се варосват с 20 % разтвор на гасена вар. Винаги след работа с препарати за растителна защита, да се приема безалкохолна напитка или локум.

ЛОЗАРСТВО
При благоприятни условия може да се извършва резитба на лозите, впоследствие изнасяне на лозовите пръчки. При необходимост се извършва ремонтиране на конструкцията. Внасяне на необходимото количество торове и извършване на почвени обработки.
ВКУСОВИ КУЛТУРИ – ТЮТЮН
Отглеждането на тютюна включва два агротехнически периода: разсадопроизводство и отглеждане на нивата. Разсадопроизводството се организира в или близо до населеното място, на равни, отцедливи , защитени от вятър, топли и плодородни почви. Тютюневия разсад се отглежда на лехи с полиетиленово покритие /тунелчета/. Подготовката на семената изисква обеззаразяване и рътене. Засяването на лехите се извършва през целия месец март.

ПОЛЕВЪДСТВО
Подготвя се почвата за сеитба на по ранните пролетни култури. Приключва подхранването на есенниците.
ЗАСЯВАТ СЕ:
Люцерна – 1-30 март – 3-4кг./дка
Резене – 1-30 март – 1.5- 2кг./дка
Слънчоглед- 20 март – 5 април – 1.5 – 2кг./дка
Сорго – 20 март – 5 април – 0.8 – 1.2кг./дка Зах.
Цвекло – 1 – 30 март 2.5 – 3кг./дка
ЛОЗАРСТВО
Засаждат се нови лозя. Избира се здрав посадъчен материал и разстояния позволяващи нормално развитие на лозата и провеждане на РЗ мероприятия. Продължават резитбите. Болните, изсъхнали и заразени от бактериален рак лози се изкореняват и изгарят а мястото се обеззаразява с 2% формалин по 25л./кв.м Започва присаждането и производството на посадъчен материал.
Първите РЗ мероприятия срещу – Лозова педомерка ; Лозов стригач- ВАЗТАК 10ЕК- 0.015% , Тиодан 35 ЕК- 0.25% Внасят се почвени хербициди.

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО
Засяват се разсади от:
Домати, пипер, патладжан – средно-ранно производство
Аспержи, Праз, Зеле – ранно-на открити лехи
Целина – в полутопли парници
Чубрица – в студени парници
На открито се засяват или засаждат
Моркови ранни – март – 0.6-0.8кг./дка
Магданоз – 15 март – 0.7-1кг.кг./дка
Репички -15-30 март – 1.2-2кг./дка
Салата – 20 март – 0.03-0.04кг./дка
Чесън летен- март – 100-150кг./дка
Бакла едра – 10-25 март – 18-20кг./дка
Грах – 1-10 март – 15-18кг./дка
Зеле главесто-25-10 април-0.06-0.08кг./дка
Копър – 5-15 март – 1.5-2.5кг./дка
Домати ср. Ранни- 10-20 март
Домати късни – 20 март-15 април
Пипер ср. Ранен – 10-20 март

ОВОЩАРСТВО
Приключва резитбата на по рано развиващите се овощни видове,но същевременно започват РЗ мероприятия Преди набъбване на пъпките задължително почти всички овощни видове се третират с 1-1.5% бордолезов разтвор срещу къдравост при прасковата; при ябълките – ранно кафяво гниене и струпясване; круша-сиви петна, ранно кафяво гниене и струпясване. Нови дръвчета се засаждат през пролетта, ако не е сторено това през есента. Резитбата при засаждане на дръвчетата е едно от най важните мероприятия за стимулиране на доброто прихващане. Ябълка – Силно чувствителните сортове към струпясване се третират с Бордолезов р-р – 1% или Купроцин 0.4%. До цъфтежа се провеждат 2 третирания.

ОВЦЕВЪДСТВО
Особено внимание трябва да се обърне на лактиращите овце-майки. Натоварването на организма е голямо и грижите трябва да бъдат насочени към едно правилно и балансирано хранене, което да осигури запазване на телесното състояние, получаване на повече мляко и нормален растеж на вълната. Основното количество мляко от овцете се получава напролет, когато все още се хранят на ясла. Първият период на лактацията продължава около 60 дни. Той започва след оагването. Храненето през първите дни след оагване е от голямо значение. Основен източник на хранителни вещества и витамини през оборния период е висококачественото сено. Нискокачествените груби фуражи не трябва да се дават на овцете-майки.
Дневно на овца трябва да се осигури 1.5-2.0 кг сено. Овцете-майки се подхранват и с концентриран фураж от 0.4 – 0.6 кг в зависимост от млечността. При наличие на сочни фуражи /тикви, моркови, картофи и др./ може да се включат в дажбата до 2-3 кг на ден. Правилното хранене е от особено значение за растежа, развитието и бъдещата продуктивност на агнетата. Обикновено агнетата за угояване се отбиват на 40-45 дневна възраст и при достигане на живо тегло 10-12 кг. Тези, които са предвидени за ремонт на стадото се отбиват на 90-100 дневна възраст и живо тегло 25 кг. Непосредствено след отбиване агнетата трябва да се хранят със същите фуражи, с които са хранени до отбиването.

КОЗЕВЪДСТВО
Когато яретата се отглеждат заедно с майките те бозаят по всяко време. Това често предизвиква нараняване на цицките на козите. За да се избегне това след навършване на 15 дневна възраст може да се отделят яретата и да се пускат по 3 пъти дневно да бозаят. След втората седмица може да им се дават висококачествено сено и концентратна смеска. Растежът на яретата през първите месеци зависи изключително от млечността на козите-майки. Подходящи концентрирани фуражи за тях са: пшеница, царевица, ечемик, трици, шротове. Сеното се дава на воля. Концентрираният фураж се увеличава постепенно и е добре да се залага трикратно или четирикратно.

ПЧЕЛАРСТВО
Месец март е първият пролетен месец. До края на месеца се извършва главния пролетен преглед. Необходимо е да се направи при температура на въздуха над 140 С. При него се определя силата на семейството, количеството на пилото и храната, качеството на майката и общото състояние на гнездото. Току-що снесените яйца са доказателство за наличието на майка в пчелното семейство и открито пило. Необходимо е да попълнят запасите с мед или гъст захарен сироп, ако при прегледа се открие семейство с по-малко от 5-6 кг мед. Гнездото се стеснява на толкова пити, колкото се покриват от пчелите. Гнездото се подрежда така, че да се осигури най-добро развитие на семейството. От страната, която се огрява от слънцето се поставят 1-2 пити мед и прашец, до тях питите с пилото, после 1-2 пити с мед и прашец и преградната дъска, зад която може да се поставят затоплящите материали. Необходимо е да се регулира входа на кошера според силата на семейството и да се извърши третиране срещу вароатозата.