МИГ НЕВЕСТИНО – КЮСТЕНДИЛ СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ

На 13 октомври 2022 г. на официална церемония в Министерство на земеделието министър Явор Гечев връчи договорите за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Един от единайсетте договора е на МИГ Невестино – Кюстендил, който ще реализира проект „Стимулиране на младежкото предприемачество в туризма за устойчиво развитие на територията на МИГ „Невестино – Кюстендил“ и популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности”.
Министър Гечев заяви, че с българския Стратегически план ще има ресурс за близо 110 Местни инициативни групи (МИГ) по подхода ЛИДЕР. Той уточни, че в сегашния програмен период са финансирани 64 МИГ-а. В следващия програмен период подходът ЛИДЕР е силно застъпен в земеделската политика, която ще се води на местно ниво. Средствата, които са предвидени в българския Стратегически план за него са 280 млн. евро. По думите му натрупаният опит, който имат местните инициативни групи, е добър фундамент за това ресурсът да отиде там, където ще бъде полезен за хората. „Подходът ЛИДЕР е уникален, защото той аутсорсва част от програмата. Местните общности сами решават за какво ще изразходват приоритетно получените средства“, отбеляза министърът на земеделието.
Министър Гечев благодари за упоритата работа на представителите на местните инициативни групи и бе категоричен, че този подход ще продължи да бъде успешен и в следващия програмен период.