Анкетно проучване за идентифициране на мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия на миг Невестино – Кюстендил в периода 2021-2027 г.

В периода 15 октомври – 15 ноември 2021 г. на територията на МИГ Невестино – Кюстендил бе проведено анкетно онлайн проучване за идентифициране на мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия в периода 2021-2027 г. Целева група на проучването бяха активни жители и представители на заинтересованите страни, живеещи на територията на МИГ Невестино – Кюстендил /населените места от община Невестино и селата от община Кюстендил, като самия град Кюстендил е изключен/.
В анкетата се включиха 175 представители на заинтересованите страни на територията на МИГ Невестино – Кюстендил. На базата на получените анкетни карти бе изготвен подробен Анализ на средата, настроенията и нагласите сред населението на община Невестино и селата от община Кюстендил.
Резултатите от анкетното проучване можете да видите ТУК